Karikatura preuzeta iz dnevnog lista Danas, broj od 16. juna


Godišnja skupština Evropske federacije novinara, Beograd, 15-17. jun

NOVINARIMA I MEDIJIMA SVE TEŽE DA RADE I OPSTANU

Predstavnici novinarskih udruženja i organizacija okupljeni od 15. do 17. juna u Beogradu na godišnjoj skupštini Evropske federacije novinara (EFJ) kroz više preporuka i inicijativa koje se odnose na položaj novinara i njihovu zaštitu zaključili su da je novinarstvo suočeno sa brojnim problemima. Stanje u medijima posebno je loše u zemljama Jugoistočne Evrope, u Srbiji, Rumuniji, Mađarskoj i Belorusiji, kao i u Italiji.

˃˃


Arne Kenig, predsednik Evropske federacije novinara, o stanju u srpskom novinarstvu

DOVEDENI NA RUB OPSTANKA, POTREBAN JE PREOKRET

Za predsednika EFJ Arne Keniga najkritičnije okolnosti u srpskom novinarstvu su nerešena ubistva i napadi na novinare, kao i pretnje i pritisci zbog kojih je novinarima-istraživačima neophodna danonoćna policijska zaštita.

˃˃


Seminari o medijskom pravu u organizaciji NUNS-a i podršku USAID-a i IREX-a

KAZNE KAO DISCIPLINOVANJE NOVINARA

Pravo na privatnost i sloboda izražavanja, stepen tolerancije javnih ličnosti, prisluškivanje, registracija glasila, samo su neke od tema koje su bile u fokusu predavača i učesnika tri seminara o medijskom pravu održana od 23. maja do 3. juna u Beogradu i Nišu.

MEDIJI U TRANZICIJI

Uspeh medija više se ne meri kvalitetom, već profitabilnošću koju, opet, obezbeđuju oglašivači prostora. A kako su oglašivači najčešće u sprezi s nekom političkom opcijom, mediji su u situaciji ili da se priklone tim opcijama ili da tavore bez sredstava

˃˃


Moguće posledice afere News of the World

UDAR NA PRIVATNOST MOŽE IZAZVATI JAČU KONTROLU MEDIJA

Otkriće da su neki britanski tabloidi prisluškivali telefone mnogih ljudi, među ostalima poznate ličnosti i žrtve teških zločina, izazvalo je skandal koji će duboko potresti medijsku imperiju Ruperta Mardoka (Murdoch), ali i uzrokovati promene u regulisanju i nadzoru nad britanskim medijima. Medijska afera koja konkuriše Vikiliksu prelila se i na drugu stranu okeana i mogla bi da se odrazi na budućnost tabloida koji su u Britaniji, ali i van nje, posebno jaki i čitani. Čitav medijski sektor mogao bi uskoro da se suoči sa posledicama prevelike slobode u prikupljanju informacija.

˃˃