Karikatura preuzeta iz dnevnog lista Danas, broj od 16. junaMedijska podrška zapošljavanju mladih bez roditeljskog staranja

BITNO JE RAZBITI PREDRASUDE

Prikazivanjem pozitivnih primera i afirmativnim izveštavanjem može se značajno doprineti razbijanju predrasuda o mladima bez roditeljskog staranja i pomoći njihovoj integraciji i socijalizaciji u društvenu zajednicu                                                           >> Sumnjivi biznis
ŠARIĆEVI POSLOVI SA MEDIJIMA

Braća Darko i Duško Šarić, obojica optužena da su učestvovali u međunarodnom švercu kokaina, pored mnogih drugih svojih poslova su bili zainteresovani i za medije. Tako se njihovoj poslovnoj imperiji, o kojoj je pisao NUNS-ov Centar za istraživačko novinarstvo, mogu priključiti i jedan magazin u Srbiji, manjinske akcije crnogorskog državnog dnevnika Pobjeda, ali i vodeća distribucija štampe u Srbiji. Članovi njihove kriminalne grupe vlasnici su dve štamparije u Beogradu                                         >>