Početna‎ > ‎

Dosije 38

Mladi istražuju javni interes

Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) pokrenulo je juna ove godine, uz podršku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, projekat Mladi istražuju javni interes.

Ovaj projekat ima za cilj da doprinese promociji participatornog procesa određivanja i tretmana tema od javnog interesa, kroz podizanje svesti mladih o važnosti njihovog učestvovanja u tom procesu. Pored toga, želimo da doprinesemo i jačanju kapaciteta mladih – budućih donosilaca odluka – za javno izražavanje svojih stavova i ideja kroz medijsku obradu i promociju.Comments