•   Izdavač: Nezavisno udruženje novinara Srbije,
    Beograd, Resavska 20
    
    Tel./fax.: +381(11) 3343 255
    e-mail: nuns@nuns.rs;
    Website: www.nuns.rs 


•   Za izdavača: Slaviša Lekić

•   Urednica: Jelka Jovanović

•   Tehnička obrada i lektura: Lidija Cenić

•   Fotografije: agencije i arhiva

•   Karikatura: Predrag Koraksić Koraks